Stefan Cina
  • Študent konzervatória Timonova v Košiciach, v triede Mgr.Art Juraja Helcmanovského, ml.
  • Spolupracoval s FS Čačinare a s FS Hornád
  • Účastník celoštátnych kôl , v súťažiach v speve a hry na cimbal

Znamenie: býk 
Obľúbená hudba: ľudová hudba, pop, etno music
Obľúbený nápoj: presso s mliekom
Obľúbené jedlo: Penne Pollo so syrovou omáčkou
Umelecký sen: : "stať sa pedagógom konzervatória a predávať svoje skúsenosti mladším generáciam"